Geschiedenis
Geschiedenis
Geschiedenis

Continu in beweging

ESTEPE heeft zich ontwikkeld van een bedrijf dat kunststof accessoires en chassiscomponenten leverde aan dealers en transportondernemingen, tot een complete systeemleverancier als gekwalificeerd partner van de Europese truckfabrikanten en opbouwindustrie.

Al sinds de oprichting in 1984 houdt ESTEPE zich bezig met een zeer breed scala van technische disciplines, iets wat op dit moment nog steeds een van de unieke fundamenten van ESTEPE is.

Onderstaand de mijlpalen en gebeurtenissen die hebben bijgedragen aan het ESTEPE van vandaag.

 

1984 - ESTEPE begint in Heesch

Toon van Genugten (later eigenaar Tridec) en Martin van Heertum (later eigenaar BAS Trucks) beginnen ESTEPE.

• Het 1e pand bevindt zich aan de Osseweg in Heesch.

• ESTEPE houdt zich met name bezig met het aanpassen van chassis en cabines om deze geschikt te maken voor het 2×8+volume concept.

1985 - Introductie Topsleeper

ESTEPE introduceert de eerste Topsleepers in de markt. Een oplossing voor een extra slaapmogelijkheid op een dagcabine. Vanwege strategische heroriëntatie is hier in 2005 mee gestopt.

1986 - Uitbreiding afdeling Research & Development

De start van de afdeling Research & Development. Hierdoor kan ESTEPE nog beter voldoen aan specifieke klantwensen.

1987 - Introductie kortkoppelsysteem

ESTEPE introduceert de eerste kortkoppelsystemen in de markt. Hiermee kunnen motorwagen en middenasaanhangwagen ultra kort gekoppeld worden, wat voordelig is voor het transportvolume. Vanwege strategische heroriëntatie is hier in 1999 mee gestopt.

1988 - Introductie 2D tekensoftware

Door het gebruik van AutoCAD is ESTEPE in staat om efficiënter en flexibeler aan de ontwikkeling van transportoplossingen te kunnen werken.

1989 - Verhuizing naar Cereslaan

ESTEPE verplaatst zich naar Cereslaan 15 te Heesch. Hierdoor wordt de productiecapaciteit vergroot naar 3.800 m².

1990 - Behalen ISO:9001

De kwaliteitssystemen worden vastgelegd. Daardoor is ESTEPE als één van de eerste bedrijven in Nederland ISO9001 gecertificeerd.

1991 - Ontwikkeling EXA combinatie

De EXA combinatie wordt op de markt gebracht. Met deze combinatie worden de wettelijke grenzen opgezocht. De publiciteit als gevolg zorgt ervoor dat de naam ESTEPE alom bekend wordt in de transportwereld.

Commercieel is de EXA combinatie niet echt een succes geworden, daar wetgevers het gebruik van de combinatie op de openbare weg al snel verbieden.

1994 - ESTEPE groeit als bedrijf

De grens van 50 werknemers wordt overschreden.

1995 - Introductie Aircat

De Aircat Schaarvoertuig wordt ontwikkeld. ESTEPE betreed op een zeer succesvolle wijze de airport catering sector. Amsterdam en Helsinki zijn hierbij de belangrijke afzetgebieden.

1997 - Aantreden huidige Directie

Met Dort-Jan van Boxtel als Algemeen Directeur en Jan Hurkmans als Commercieel Technisch Directeur beschikt ESTEPE over meer dan 20 jaar ervaring en commitment vanuit haar Directie.

1998 - Uitbreiding locatie

Een tweede productiehal wordt gerealiseerd en ingericht. De productiecapaciteit vergroot zo naar 5.000 m².

1999 - Aanvang assen bijplaatsen

ESTEPE begint met het bijplaatsen van assen. De eerste klanten komen uit de Auto- en Trucktransport in Nederland en Engeland.

2000 - Eerste Truck Transport Oplegger

De eerste variant van de Truck Transport Oplegger (TTO) wordt op de markt gebracht. Een bewijs van ESTEPE’s sterke positie in het segment van Auto- en Trucktransport.

Tegenwoordig beleeft de TTO zijn 4e generatie onder de nieuwe naam ESTEPE Transport Trailer (ETT). Met een volledige homologatie volgens de Europese Type Goedkeuring komt de oplossing in heel Europa voor.

2001 - Doorbraak EML-as

De ESTEPE Midlift-As (EML) wordt razend populair door de verhoging van de Gross Combination Weight (GCW) naar 44T in Engeland en toenemende controle op aslasten in Nederland.

2002 - Marktbetreding bouw- en constructie segment

ESTEPE opent de aanval op de gevestigde orde in het bouwsegment van 10T voor- en naloopassen. De ESTEPE-oplossing is een succes met meer dan 1000 voertuigmodificaties in het segment.

2005 - Nieuw logo en slogan

Het ESTEPE-logo wordt opgefrist. Er wordt afscheid genomen van het credo ‘Specials in dienst van Rendement’ en het logo van ESTEPE wordt voortaan ondersteund door de slogan ‘More Truck’, waarmee benadrukt wordt dat wij meer uit een standaard truck halen en deze een grotere toegevoegde waarde geven.

2006 - Overstap naar 3D-CAD tekensoftware

De afdeling Engineering stapt volledig over naar 3D-CAD middels SolidEdge en later ook NX.

2007 - Verschuiving in de verkoopkanalen

ESTEPE groeit als integraal onderdeel van verkoopsystemen van truckfabrikanten/-importeurs en Europese opbouwers. Inmiddels worden meer dan 50% van de modificaties via fabrikanten, importeurs en opbouwers verkocht.

2010 - Omslag bedrijfsapplicaties

Een vernieuwing van de bedrijfsapplicaties. Er wordt een volledige overstap gedaan naar Microsoft Dynamics NAV (integraal ERP-systeem).

2011 - Herzien van de managementfilosofie

Integratie van LEAN manufacturing in het productie en logistieke proces. Continue verbeteren is hierbij het motto wat wordt aangehouden.

2013 - Overgang naar EURO6

De overgang naar EURO6 leidde tot de productie van nieuwe modellen en daarnaast strengere toelatingseisen (WVTA/R29). Dit te samen dwingt ESTEPE om enorme investeringen (15% v/d omzet) te doen in Research & Development. Dit blijkt later de aanleiding voor het succes en de groei in de recente jaren.

2014 - Management Buy Out

100% Management Buy Out door de Directie. Hiermee is ESTEPE een geheel zelfstandige onderneming geworden met geen enkele banden naar derden. Voorheen was ESTEPE verbonden aan de BAS Group.

2015 - Einde eigen productie kunststof

Na ruim dertig jaar stopt ESTEPE met de eigen productie van kunststof producten en besteedt deze activiteit uit aan een gespecialiseerde partner.

2016 - Grote stap in lichtere bedrijfswagensegment

Door de samenwerking met Niesmann & Bischoff (Flair luxecampers op basis van aangepaste Iveco Daily chassis) betreedt ESTEPE het lichtere bedrijfswagensegment.

2017 - ESTEPE groeit en uitbreidingen volgen

• Het magische getal van 2000 modificaties per jaar wordt doorbroken.

• Realisatie van de derde productiehal: productiecapaciteit vergroot naar 6.500 m².

• Het buitenterrein wordt uitgebreid. Zo ontstaat er meer ruimte voor het parkeren van voertuigen.

2018 - Behalen ISO9001:2015 & nieuwe website

De kwaliteitssystemen worden opnieuw vastgelegd. ESTEPE is opnieuw gecertificeerd, dit keer aan de 2015-norm van ISO9001.

2020 - Geschikt voor voertuigen op alternatieve brandstoffen

Met het inrichten van speciale werkplekken en het trainen van monteurs is het bij ESTEPE mogelijk om elektrische voertuigen en die op overige alternatieve brandstoffen aan te passen.

2022 - Overstap naar ISAH Business Software

Met de overgang naar Isah heeft ESTEPE de stap gezet om te gaan werken volgens een ‘paperless office’.