Opbouwgemak

Het voertuig 100% geschikt maken voor de opbouw(er)

Door een truck in afstemming met de opbouwfabrikant aan te passen, waarborgen we dat het basisvoertuig 100% voldoet aan de technische uitgangspunten van de opbouw en realiseren we dat de toepassingsmogelijkheden vergroot worden.

Als de opbouwer een 100% voorbereid truckchassis/-cabine krijgt aangeleverd, dan is hiermee efficiëntie te behalen bij de opbouwer en kan daarmee de doorlooptijd in de gehele keten van fabriek tot klant worden verkort.