MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

ESTEPE heeft haar bedrijfsvoering op een transparante wijze ingericht, heeft heldere gedragsregels gedefinieerd en is zich er terdege van bewust dat het als onderneming rekening dient te houden met de maatschappelijke effecten van de bedrijfsactiviteiten.

Klik hier voor een gedetailleerde inhoud van de gedragsregels.