Wendbaarheid

Het verbeteren van de wendbaarheid

Trucks hebben door hun omvang vaak te maken met krap begaanbare wegen en lastig te bereiken locaties. Door de wendbaarheid te verbeteren wordt het eenvoudiger om te manoeuvreren en te opereren in lastige omgevingen. ESTEPE biedt meerdere oplossingen waarbij de draaicirkel en bestreken baan worden verbeterd.