Klaar voor de toekomst

“Zero-emission” is een maatschappelijk thema dat steeds meer ter sprake komt in de transportsector. Omdat de CO2-uitstoot te verminderen en de luchtkwaliteit te verbeteren zijn er verschillende alternatieve brandstoffen voor trucks in opkomst. Alle oplossingen van ESTEPE zijn ook geschikt om toe te passen op voertuigen die rijden op alternatieve brandstoffen.

Om aan voertuigen op alternatieve brandstoffen te werken zijn er bij ESTEPE speciale werkplekken ingericht. Daarnaast zijn de monteurs van ESTEPE gecertificeerd om te werken met die soort voertuigen.

(Bio)gas

CNG / LNG

Compressed Natural Gas (CNG) en Liquid Natural Gas (LNG) zijn milieuvriendelijke alternatieven voor diesel. Deze alternatieve brandstoffen zijn uitermate geschikt voor trucks die langere afstanden moeten afleggen. Een hoger laadvermogen is in dit segment een groot voordeel. Een hoger laadvermogen kan verkregen worden met gebruik van een compacte 4,5-tons starre, liftbare EML-as.

Elektriciteit

In stedelijke gebieden is het verminderen van luchtverontreiniging belangrijk, hier hebben zero-emissie voertuigen de voorkeur. Trucks die rijden op elektriciteit hebben geen uitstoot. Door hun beperkte actieradius zijn elektrische trucks uitermate geschikt voor distributie in steden. Krappe ruimtes in binnensteden zijn hier een uitdaging. Om de wendbaarheid te verhogen kan er een gestuurde as worden gemonteerd. Hiermee wordt ook gelijk het laadvermogen van de truck verhoogd.

Elektriciteit

Waterstof

Waterstof

Waterstof is een zero-emissie brandstof. Een waterstoftruck stoot geen schadelijke stoffen uit. Dit maakt waterstof uitermate geschikt voor trucks die ingezet worden in een stedelijke omgeving. Een goed voorbeeld zijn afval- en reinigingswagens. Deze voertuigen worden voorzien van een opbouw waarbij het essentieel is dat de chassis layout optimaal is. ESTEPE biedt verschillende mogelijkheden voor het optimaliseren van een chassis.