Disclaimer ESTEPE Website

 

Deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, waarbij ESTEPE streeft naar het geven van correcte en actuele informatie. Aan de informatie op de website van ESTEPE kunnen geen rechten worden ontleend. Tevens zijn wij  in geen enkel geval aansprakelijk voor schade die ontstaat uit direct of indirect gebruik van materiaal afkomstig van deze website. Tevens behoudt ESTEPE zich te allen tijde het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen in de getoonde informatie aan te brengen

 

ESTEPE behoudt zich het auteursrecht op deze website voor. Uitsluitend met uitdrukkelijke bronvermelding van ESTEPE is het toegestaan de informatie op deze website geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze over te nemen en/of te verspreiden. ESTEPE is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of andere websites die verwijzen naar deze website.

 

 

Als u vragen heeft over de inhoud van de website, neem dan contact met ons op.